Skip links

Esri Provides Open Access to Key Federal Geospatial Data

ESRI нь АНУ-ын засгийн газрын агентлагуудтай хамтарч ArcGIS Online-д А-16 зэрэглэлийн өгөгдлийг нэмлээ. Үүнд, АНУ-ын Хүн Ам Тооллогын Товчооны зураг зүйн хил хязгаарын файлууд, АНУ-ын Хөдөө Аж Ахуйн Яам (USDA)-ын Хөдөө Аж Ахуйн Зураглалын Хөтөлбөр (NAIP)-ийн мэдээлэл болон АНУ-ын Армийн Инженерүүдийн удирддаг Далангийн Үндэсний Сангийн (NID) мэдээллийн сан багтсан болно.

Read more.

Leave a comment

en_GB