Skip links

MONGEOID 2012/2018

Монгол орны нутаг дэвсгэрт тохирсон хамгийн сүүлийн үеийн өндөр нарийвчлалтай геоидын загвар.

Монгол орны нутаг дэвсгэрт тохирсон хамгийн сүүлийн үеийн өндөр нарийвчлалтай геоидын загвар. Анхны “Mongeoid-2006” өндрийн геоидын загварыг сайжруулж гаргасан “Mongeoid-2012_fit2006” загвар нь GPS ашиглан Балтын өндрийн системд тодорхойлдог.

Fig 1. Height geoid modelling of Mongolia / Mongeoid-2012_fit2006
en_GB