Skip links

Геодези, байр зүйн зураг, геофизикийн эрэл хайгуулыг орчин үеийн техник, технологийн түвшинд хийж гүйцэтгэгч ууган компани

Санал болгох

Үйлчилгээ Бүтээгдэхүүн

Бидний тухай

МонМэп ХХК нь 1992 онд байгуулагдсан бөгөөд геодезийн хэмжилт, зураглал, сансрын зураг нийлүүлэлт, боловсруулалт, геофизикийн хайгуул, судалгаа, газарзүйн мэдээллийн систем (GIS) – ийн зөвлөх үйлчилгээ болон сургалтын үйлчилгээг үзүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй

Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS) гэж юу вэ?

Газар зүйн мэдээллийн систем нь газарзүйн шинжлэх ухаанд суурилсан өгөгдөл цуглуулах, удирдах, дүн шинжилгээ хийх бүтэц юм. Орон зайн өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийж, мэдээллийг 2D болон 3D газрын зураг болгон дүрслэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

ОНЦЛОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН & ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ГМС - ийн зөвлөх үйлчилгээ

ГМС дата бааз бүрдүүлэх,  ГМС вэб үйлчилгээ, зөвлөгөө өгөх болон ГМС-ийн нэгдсэн программ хангамж боловсруулах үйлчилгээ

ШОНХОР ПЛАТФОРМ

Монмэп ХХК-ийн хөгжүүлсэн Шонхор платформ нь газрын зураг дээр суурилсан хамгийн бодитой, шинэлэг мэдээлэл агуулсан тогтмол шинэчлэгддэг ГМС юм.

МОНРЕФ97

Бид МОНРЕФ97 геодезийн системийг GPS хиймэл дагуултай холбогдсон MON-1A, MON-1B хэмээн нэрлэгдэх үндсэн болон туслах сүлжээнд тулгуурлан байгуулсан.

mn