WingtraOne

WingtraOne VTOL зураглалын дрон нь өргөн буюу хүрэхэд хэцүү газруудад хурдан агаарын судалгаа хийж, өндөр нарийвчлалтай, найдвартай газрын зураг гаргах чадвартай.