Бид хэн бэ?

МонМэп ХХК нь 1992 оны 11-р сард байгуулагдсан. Үүнээс хойш дараах салбарууд дээр үйл ажиллагааны хүрээгээ тэлсээр байна.

  • Байрзүйн зураглал
  • Зайнаас тандан судлах судалгаа ба дижитал фотограмметр
  • Геофизикийн хайгуул
  • Газар зүйн мэдээллийн систем (GIS)-ийн үйлчилгээ
  • Төмөр замын барилгын хэмжилт
  • Газар доорхи шугам сүлжээний судалгаа гэх мэт.

Хамтрагч байгууллагууд

Бид дараах компаниудын Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч юм