Skip links

Програм хөгжүүлэгчдэд зориулсан орон зайн үйлчилгээ: ArcGIS Platform

Програм хөгжүүлэгчид ArcGIS Platform-ыг хэрэглэн ArcGIS-ийн нарийвчлал өндөртэй байрлалын үйлчилгээ болон орон зайн контентод нэвтрэх боломжтой боллоо. ArcGIS OnlineArcGIS Pro болон ArcGIS Enterprise зэрэг ArcGIS-ийн тогтолцоог бүрдүүлэх нэгэн элемент нь ArcGIS Platform билээ.

Мобайл аппликейшн болон суурин програмын хөгжүүлэлтэд зориулсан хэд хэдэн API, мөн JavaScript-ийн ArcGIS API-г агуулах энэ технологи нь хөгжүүлэгчдийн ажлыг чанаржуулах боломжийг бүрдүүлэх бөгөөд хаалттай эх үүсвэрт багцуудаас гадна Leaflet, Mapbox GL JS, OpenLayers зэрэг нээлттэй эх үүсвэрийн багцуудын хөгжүүлэлтэд ч хэрэглэх боломжтой ажээ. Тэрээр салбарын стандарт бүхий нэвтрэлтийн API түлхүүрүүдийг дэмждэг.

Суурь зураг, өгөгдөл, өгөгдлийн хадгалалт, өгөгдлийн дүрслэл, байрзүйн холболт, хайлт, чиглэл, маршрут, газар зүйн зураг болон орон зайн дүн шинжилгээ зэрэг бүхий л нэр бүхий орон зайн үйлчилгээг програм хөгжүүлэгчид ArcGIS Platform-оос авч болох ажээ.

Дэлгэрэнгүй унших.

Leave a comment

mn