Skip links

МОНГЕОИД 2012/2018

Монгол орны нутаг дэвсгэрт тохирсон хамгийн сүүлийн үеийн өндөр нарийвчлалтай геоидын загвар.

Монгол орны нутаг дэвсгэрт тохирсон хамгийн сүүлийн үеийн өндөр нарийвчлалтай геоидын загвар. Анхны “Mongeoid-2006” өндрийн геоидын загварыг сайжруулж гаргасан “Mongeoid-2012_fit2006” загвар нь GPS ашиглан Балтын өндрийн системд тодорхойлдог.

Зураг 1. Монгол орны өндрийн геоидын загвар/ "Mongeoid-2012_fit2006"
mn