Skip links

Шонхор платформ

Шонхор платформ нь Монгол улсын сансрын зургийн нэгдсэн сан юм.

Шонхор платформ нь Монгол улсын сансрын зургийн нэгдсэн сан бөгөөд уг платформоор дамжуулан дэлхийн өндөр болон дунд нарийвчлалын сансрын зургийг захиалан авч бүх төрлийн судалгааны ажилд ашиглах боломжтой. Шонхор платформоор дамжуулан MAXAR, Satellogic, Blacksky, AxelGlobe-н сансрын зургийг захиалан авч болно.

НЭВТРЭХ
mn