Skip links

Үйлчилгээ

Бид 1992 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд дараах чиглэлээр харилцагч байгууллагууддаа үйлчилгээ үзүүлж байна.

Геодезийн хэмжилт зураглал

Бид орчин үеийн дэвшилтэт технологид үндэслэж ажилладаг.

Сансрын зураг нийлүүлэлт, боловсруулалт

Бид өндөр, дунд нарийвчлалтай сансарын хиймэл дагуулын зургаар геодези, геологийн суурь судалгааны ажлуудыг хийж гүйцэтгэн нийлүүлдэг.

ГМС - ийн зөвлөх үйлчилгээ

Бид ArcGIS – тай холбоотой олон төрлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Геофизикийн хайгуул судалгаа

Бид геофизикийн салбарт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг.

Байнгын ажиллагаатай суурин станц

2010 онд Leica Geosystems фирмийн GNSS 1200+ маркийн “MONMAP” гэсэн нэртэй Байнгын Ажиллагаатай Суурин Станц (БАСС) – ыг байгуулсан.

Газар доорх шугам сүлжээ

AED SICAD – UT for ArcGIS  нь орчин үеийн инженерийн шугам сүлжээг засах, засварлах, дүн шинжилгээ хийх, зураглал хийх боломжийг олгодог.

Сургалт

Бид ESRI – ийн ArcGIS программуудын сургалтуудыг мэргэжлийн зохион байгуулан явуулж байна.

mn