Skip links

Газар доорх шугам сүлжээ

UT нь орчин үеийн инженерийн шугам сүлжээг засах, засварлах, дүн шинжилгээ хийх, зураглал хийх боломжийг олгодог дээд зэрэглэлийн программ шийдэл юм.

Цахилгаан сүлжээ

Хийн сүлжээ

Усны сүлжээ

Бохир усны сүлжээ

Төвлөрсөн дулааны сүлжээ

Үүрэн холбоо / файбер сүлжээнүүд

Өөрт байгаа лицензүүдээр эцсийн хэрэглэгч нь программын нэг буюу хэд хэдэн салбар (цахилгаан, хий гэх мэт) -тай ажиллах боломжтой. Янз бүрийн сэдэвчилсэн салбаруудын UT хувилбаруудын үйл ажиллагаа нь ихээхэн хэмжээгээр ижил байдаг боловч тодорхой салбаруудын хувьд тодорхой функц нэмэгддэг. Жишээлбэл, станцын доторх схемийг ихэвчлэн цахилгаан хэрэглэдэг ч, ус, халаалтад бас ашиглаж болно. UT нь ArcGIS бүтээгдэхүүний иж бүрдэлд зориулж UT-ийн бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тохиргоо, удирдлагад үйлчилдэг болохыг анхаарна уу.

UT Desktop нь сүлжээний эд хөрөнгийг хамгийн сүүлийн үеийн аргаар загварчлал хийх боломжийг олгон, Esri программ хангамжийг өргөжүүлдэг. Esri стандарт функцийг мөн ашиглаж болно. Эцсийн хэрэглэгчид тэдний ажилд хэрэгтэй байгаа хэрэгслүүдийг зүгээр л нээж болно.

mn