Skip links

ГМС зөвлөх үйлчилгээ

Бид ArcGIS – тай холбоотой олон төрлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. ГМС – ийн шинэ архитектурыг бий болгох эсвэл одоо байгаа ГМС – ийг илүү оновчтойгоор хэрэглэхэд тусална.

Үйлчилгээнүүд:

ArcGIS Server, ArcGIS Desktop болон бусад бүтээгдэхүүнүүдийг суулгах

ArcGIS Enterprise – ийн тохиргоо

ArcGIS Online – ий тохиргоо

ArcGIS Desktop, Server болон вебэд суурилсан систем гэх мэт олон төрлийн ГМС – ийн архитектурыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Гео мэдээллийн сангийн боловсруулалт

Одоо байгаа ГМС – ийг дахин тохируулах, асуудлыг шийдэх

ГМС – ийн сургалт

mn