Skip links

Сургалт

Бид ESRI – ийн ArcGIS программуудын сургалтыг явуулж байна.  

Байгууллагатай хамтран хийх сургалтууд: 

Хувь хүний албан тушаалд чиглэсэн сургалт

Удахгүй хэрэгжих төслүүдийг дэмжих зорилгоор төвлөрсөн, богино хугацааны сургалт

Таны стратегийн зорилгууд болон ArcGIS – тэй холбоотой ажлын урсгалын дагуу ажиллах хүчийг хөгжүүлэх сургалт

mn