Skip links

Сансрын зураг нийлүүлэлт боловсруулалт

Манай компани нь DigitalGlobe, Planet Labs, SI Imaging Services компанийн өндөр болон дунд нарийвчлалтай хиймэл дагуулын зургаар геодези болон геологийн суурь судалгааны ажлуудыг гүйцэтгэдэг.

Хиймэл дагуулын зургийн хэрэглээ:

Бүх төрлийн масштабын байр зүйн зураглал, авто болон төмөр замын суурь зургууд, кадастр, уул уурхай, өөрчлөлтийг илрүүлэх, хөрс, ургамлын шинжилгээ, хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, геологи, газрын тос, газ, байгаль орчны хяналт шинжилгээ

Ашиг тус:

Хүрээлэн буй орчинд үлдээх ул мөр бага, эдийн засгийн болон цаг хугацааны хэмнэлттэй

Хиймэл дагуул, зураглах сенсоруудаас дурдвал:

Landsat – Орон зайн бага болон дунд нарийвчлалтай. Байгаль орчны хяналт, менежмент, газар тариалангийн судалгаанд хамгийн зохистой.

RapidEye – Орон зайн өндөр нарийвчлалтай. Газар тариалан, ой, инженерчлэлийн салбаруудын судалгаанд хамгийн зохистой.

Dove – Орон зайн 3.125 метрийн өндөр нарийвчлалтай. Байгаль, нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаанд хэрэглэхэд зохистой.

IKONOS – Орон зайн 82 сентиметрийн өндөр нарийвчлалтай. Кадастрын зураг, байгалийн нөөц, гамшгийн менежмент, геологийн судалгаанд хэрэглэхэд зохистой.

QuickBird – 65 сентиметрийн орон зайн өндөр нарийвчлалтай. Газрын тос, байгалийн хийн хайгуул, инженерчлэл, хүрээлэн буй орчны судалгаанд хэрэглэхэд хамгийн зохистой.

GeoEye-1 – 46 сентиметрийн өндөр нарийвчлалын зураглал. Геологи, уул уурхай, инженерчлэл, батлан хамгаалахын зориулалтад хэрэглэхэд зохистой.

WorldView-1-4 – 31 сентиметрийн өндөр нарийвчлалтайгаар зурагладаг. Уул уурхай, геологи, эрэл хайгуул, батлан хамгаалахын салбарын судалгаа болон хэт өндөр нарийвчлалын зураг шаардлагатай судалгаанд зохистой.

Хамгийн сүүлийн үеийн WorldView-3 нь супер спектрийн мужтай, өндөр нарийвчлалын хиймэл дагуулын зургаар том масштабын байр зүйн зураглал хийнэ.

WorldView-3 Онцлог:

Өндөр нарийвчлалтай

Мултьспектр-1.24 м

Богино долгионы, хэт улаан туяа – 3.7 м, CAVIS – 30 м

Хамгийн олон буюу 29 сувгийн мэдээ хүлээн авдаг:

  •  Панхроматик
  • 4 стандарт суваг: Цэнхэр, ногоон, улаан, ойрын ХУТ1
  • 4 нэмэлт суваг: Эргийн цэнхэр, шар, захын улаан, ойрын ХУТ2
  • 8 богино долгионы суваг: Манан, униар, утаа, тоос шороог нэвтэрнэ
  • 12 CAVIS суваг: Үүл, мөс, цас, аэрозол, усны уур зэргийг засварлана
mn